David Puttnam: Què succeeix quan la prioritat dels mitjans és el benefici propi?

https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/ca/david_puttnam_what_happens_when_the_media_s_priority_is_profit.html 

En aquest discurs inspirador, David Puttnam formula una gran qüestió respecte als mitjans: És un imperatiu moral crear ciutadans informats o és lliure el fet de perseguir el benefici propi per qualsevol medi, com a qualsevol altre negoci? La seva solució per a equilibrar el benefici i la responsabilitat és brillant… I potser no hi estigueu d’acord. (Filmat a TEDxHousesofParliament.) Continua llegint